Входит ли в стаж центр занятости украина

Ответы на вопросы в статье по теме: "Входит ли в стаж центр занятости украина" с выводами. Здесь собран и подготовлен тематический материал. При возникновении вопросов задавайте их юристу-консультанту.

Содержание

Чи входить в трудовий стаж час обліку на біржі праці

Біржі праці надають на державному рівні посередницькі послуги роботодавцю і здобувачу з пошуку роботи. Громадянин може розраховувати на отримання допомоги по безробіттю за умови, що він встає на облік в Центрі зайнятості. Процедура реєстрації нескладна: необхідно мати при собі документи, знати, де знаходиться територіальний підрозділ Служби зайнятості, прийти на прийом в робочий час. Здобувач заповнює анкету, представляє документи в оригіналі, встає на облік.

Що дає здобувачеві облік на біржі праці?

Облік дає право на отримання фінансової допомоги від держави у формі посібників. Розмір виплат залежить від середньої зарплати на попередньому місці роботи, але закон встановлює максимальний і мінімальний поріг допомоги. Інспектори Біржі праці пропонують претенденту вакансії, відповідні його кваліфікації. У разі якщо кваліфікації не вистачає, або здобувач втратив навички до певного виду діяльності, він може бути направлений на навчання. Воно проводиться очно, в групі або в індивідуальному порядку на безоплатній основі.

Трудовий стаж і облік на біржі праці

Якщо людина стоїть на біржі праці, чи йде йому стаж? Це питання актуальне для безробітних. Поняття трудового стажу узагальнене, в нього входять різновиди:

Для кожного з цих видів стажу існує окремий порядок обчислення, встановлений законами. Страховий стаж важливий з точки зору визначення громадянину трудової пенсії. Чи означає сумарну тривалість періодів роботи та іншої діяльності. У ці періоди повинні сплачуватися внески страхового призначення в ПФР.

Чи входить біржа праці в трудовий стаж при нарахуванні пенсії?

Періоди виплати допомоги і участь в громадських роботах будуть зараховані до трудового стажу за умови, що періодам передували або за ними слідували періоди роботи незалежно від тривалості. Час, який було витрачено громадянами на облік у Службі зайнятості, отримання допомоги по безробіттю, участь в громадських роботах, зараховується до страхового стажу громадянина. У трудовий стаж зараховуються періоди, коли здобувачеві нараховувалася допомога по безробіттю.

Необхідно знати, що періоди виплати допомоги не впливають на розмір пенсії. З допомоги не відраховуються внески в ПФР. Саме з них формується розмір майбутньої пенсії. Виходить, що період виплат допомоги з безробіття входить в стаж, але без збільшення розміру майбутньої пенсії. При знятті з обліку, Центр зайнятості видає громадянину довідку, в якій зазначено, який період включити в трудовий стаж.

В пп. 4 п. 1 ст. 11 Закону № 173-ФЗ сказано, що періоди, коли людина перебуває на обліку в центрі зайнятості, входять в його страховий стаж, необхідний для розрахунку розміру майбутньої пенсії. Розміри виплачуваної допомоги впливають на розмір майбутньої пенсії в тому випадку, якщо періоду отримання допомоги передували або за ним слідували періоди працевлаштування. Їх тривалість не важлива.

да ні чорта не входить, мені в пенсійному фонді його не зарахували, та й взагалі занизили стаж і довелося працювати, щоб отримати пільги по оплаті комуналки.

Зараз діє Закон № 400-ФЗ «Про страхові пенсії». У п. 2 ст. 11 цього закону сказано, що періоди, протягом яких громадянин перебував на обліку в Центрі зайнятості, входять до страхового стажу нарівні з періодами трудової діяльності. Чому його Вам не зарахували — незрозуміло! Спробуйте звернутися до фахівця ПФР за Вашим місцем проживання, і зажадати від нього деталізації Вашого стажу, який використовувався для розрахунку стажу для пенсії. Якщо період Центру зайнятості не буде врахований, зверніться до керівництва відділення ПФР.

Вечерний Харьков

Войдет ли период безработицы в страховой стаж

Учитывается ли к страховому стажу период получения материального пособия по безработице, которое назначалось в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», которое я получала с февраля 2001 по март 2004?
Антонина

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определенно, что страховой стаж — это период (срок), в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно оплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

При этом периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались к стажу работы для назначения пенсии на момент вступления в силу данного закона (до 1 января 2004 года), засчитываются к страховому стажу в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, которое действовало раньше, кроме случаев, предусмотренных данным законом.

Статьей 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» предусмотрено, что к стажу работы засчитывается также период получения пособия по безработице. Зачисление к стажу периода получения материальной помощи не предусмотрено. Поэтому основания для зачисления к страховому стажу периода получения материальной помощи до 1 января 2004 года отсутствуют.

Статьей 24 Закона №1058 предусмотрено, что период, в течение которого человек, подлежащий общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, получал пособие по безработице (кроме одноразовой выплаты для организации предпринимательской деятельности) и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, включается в страховой стаж.

Частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», которая действовала на момент назначения человеку материальной помощи, была предусмотрена выплата материального пособия по безработице при условии, что среднемесячный совокупный доход на члена семьи не превышает установленного законодательством необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Такую материальную помощь выплачивали после окончания срока выплаты пособия по безработице.

Учет в страховой стаж периода, когда человек получал материальную помощь, которая назначалась в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», Законом №1058 не предусмотрен.

Таким образом, основания для зачисления к страховому стажу периода получения указанной материальной помощи как до 1 января 2004 года, так и после отмеченной даты отсутствуют.

Читайте так же:  Как ускорить изготовление загранпаспорта

Входит ли в рабочий стаж учет в центре занятости в Украине?

После учебы встала на учет в центр занятости на полгода, опыта работы не было. Интересует, должны ли мне были зачислить эти полгода в стаж или нет?

П.С. во время учебы мне насчитался стаж в 2 года, который должны записать в трудовой на первом месте официальной работы.

Рабочий стаж в центре занятости входит если в трудовой присутствует запись — роспочата выплата — припинена укр.яз и конечно же Вы при этом

Время нахождения на учете в центре занятости в трудовой стаж не засчитывается. В трудовую книжку пойдет запись только о конкретной работе на конкретном месте в соответствующий промежуток времени.

Да и как можно учесть стаж работы, если по сути никакой работы у Вас нет нет?

Центр занятости просто дает возможность подыскать для Вас работу в соответствии со специальностью. Кроме того, в указанной организации имеется база всех вакансий работодателей, которые нуждаются в том или ином работнике с соответствующим опытом и специальностью.

ВОПРОС: Применяется ли ограничения минимальной заработной платой размера пособия по временной нетрудоспособности, при наступлении страхового случая (временная нетрудоспособность в августе 2017 г.), если застрахованное лицо перед устройством на работу находилось на учете в центре занятости и получало пособие по безработице? Засчитывается ли период получения пособия по безработице в страховой стаж?

Согласно ст. 21 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.99 г. № 1105 (далее — Закон № 1105) страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены им и работодателем или только им страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящей части.

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получения выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы, исходя из размера минимального страхового взноса.

Страховой стаж начисляется по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды до введения — в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, действовавшим ранее.

К страховому стажу приравнивается трудовой стаж, приобретенный работником за время работы на условиях трудового договора (контракта) до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением», а также периоды , начиная с 1 января 2016 г., в течение которых лицо не подлежало страхованию согласно настоящему Закону, но им или работодателем за него уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Учитывая указанное, в страховой стаж по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности необходимо учитывать период получения пособия по безработице по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 21 Закона № 1105.

В свою очередь, документальным подтверждением данных, на основании которых в данном случае осуществляется начисление страхового стажа — записи в трудовой книжке работника о назначении пособия по безработице и его прекращения или справка центра занятости о периодах выплаты пособия по безработице.

Если работником будет подтверждено, что он в месячном периоде перед наступлением страхового случая определенный период (необходимый для наступления шестимесячного страхового стажа) был зарегистрирован в районном органе центра занятости, как безработный, и получал пособие по безработице за этот период, то при расчете размера пособия по временной нетрудоспособности (страховой случай — август 2017 г.) ограничение, предусмотренное ч. 4 ст. 19 Закона № 1105, не применяется.

Начисление стажа во время учета в ЦЗН

Поиск работы для любого человека, желающего трудиться, зачастую является непросто задачей. На государственном уровне помощь в этом стремлении оказывают региональные Центры занятости. Законодательством Российской Федерации установлен порядок и правила получения статуса «безработный».

При обращении в свой территориальный отдел биржи труда гражданин заполняет соответствующую анкету, предоставляет все необходимые личные документы, становится на учёт, получает статус безработного и право на получение пособия по безработице. Из документов в ЦЗН предъявляются следующие:

 • паспорт,
 • СНИЛС,
 • документы,
 • подтверждающие полученные образование и квалификацию,
 • подтверждающие стаж и Справку о среднем заработке за три месяца с прежней работы.

Виды трудового стажа

Трудовой стаж – это довольно обобщённое понятие. Если рассматривать углублённо, можно выделить несколько видов трудового стажа:

Каждый вид стажа – это отдельная система вычисления, утверждённая законодательством Российской Федерации.

Особое значение страхового стажа в том, что на его основании начисляется трудовая пенсия. Включает этот вид трудового стажа те периоды, в течение которых производилось перечисление страховых взносов в ПФР.

По поводу периода нахождения на учёте в территориальном Центре занятости, в страховой стаж включаются те месяцы, в которые безработный получал пособие по безработице, а так же время участия в общественных работах, за которые были начислены выплаты. Данная норма закреплена в ч. 1, п.4 ст. 11 ФЗ № 173.

Влияют ли на размер пенсии периоды выплаты пособия по безработице

Время, когда безработный состоял на учёте в ЦЗН, ему начислялось пособие по безработице либо денежные вознаграждения за участие в общественных работах, засчитывается в страховой и трудовой стаж. Но на размер пенсии данный период не влияет, т.к. размер будущей пенсии определяется размерами взносов в Пенсионный фонд России. А с пособий данные взносы не делаются.

После снятия с учёта на бирже труда гражданину выдаётся специальная справка с указанием всех периодов, которые включаются в трудовой стаж.

Засчитывается ли период получения пособия по безработице в страховой стаж

Газета «Частный предприниматель»

К страховому стажу приравнивается трудовой стаж, приобретенный работником за время работы на условиях трудового договора (контракта) до вступления в силу Закона Украины от 18.01.2001 г. № 2240-III, а также периоды начиная с 01.01.2016 г., в течение которых лицо не подлежало страхованию по этому Закону, но им или работодателем за него уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в соответствии с Законом Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI.

Читайте так же:  Добровольный выход из сро возврат взноса

Управление Гоструда в Полтавской области отмечает, что в страховой стаж по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности нужно учитывать период получения пособия по безработице.

Документальным подтверждением данных, на основании которых в этом случае осуществляется исчисление страхового стажа, являются записи в трудовой книжке работника о назначении пособия по безработице и его прекращении или справка центра занятости о периодах выплаты пособия по безработице.

Biz Kompass

Ваш компас в мире финансов

Правовая и информационная поддержка для граждан России и Украины

 • Бесплатная правовая
 • Оказание юридической помощи гражданам
 • консультация 8 800 350-23-69 доб. 504 (звонок бесплатный)

Засчитывается ли стаж работы на Украине в России при оплате больничного

До какой даты можно учесть стаж работы на украине

То есть учитывается стаж приобретенный на Украине и других странах СНГ до 13 марта 1992 года.Согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от 24 июля 2002 г. N 555 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка.

Ответ подготовил:Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТШтукатурова Татьяна Контроль качества ответа:Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТМихайлов Иван 7 сентября 2010 г. Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

я гражданка Украины.стаж работы на заводе 8 лет,плюс училище и центр занятости.сейчас устраиваюсь на завод в россии.планирую в будущем получить гражданство РФ.будут ли учитываться годы работы на Украине при начислении пенсии в россии? стаж, стаж для пенсии, трудовой стаж Свернуть Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь

 • Все услуги юристов в Москве Сопровождение сделок с недвижимостью Москва от 40000 руб. Раздел совместно нажитого имущества Москва от 15000 руб.

То есть учитывается стаж приобретенный на Украине и других странах СНГ до 13 марта 1992 года.Согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от 24 июля 2002 г. N 555 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка.

Трудовой стаж может включать в себя такие понятия как общий, льготный и специальный стаж работы. В Законе Украины «О пенсионном обеспечении» понятие общего стажа работы в основном применяется для отличия его от стажа, дающего право на льготы по назначению пенсии

  страховой (пенсионный) — это отрезок времени, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно платились взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса (ст.

24 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»)

 • специальный — это суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ, дающая право на досрочное назначение трудовой пенсии
 • льготный — это период трудовой деятельности во вредных, опасных или специфических условиях в течение полного рабочего дня.
 • Будем писать в ПФР. #5 IP/Host: 85.95.177. Дата регистрации: 17.11.2014Сообщений: 87 Re: Подтверждение стажа который получен на Украине В ПФР, сказали, что учитываю только стаж полученный до 2001 г., а после, если не платил работодатель отчислений, то стаж не засчитывают, показывал Соглашение, сказали что не могут ничем помочь. Написал письменный запрос в центральный офис, теперь жду ответа.

  Сейчас длительность непрерывной работы имеет значение разве что для медицинских и социальных работников, так как за непрерывность стажа им предусмотрены надбавки к зарплате. Кроме того, некоторые предприятия для удержания ценных кадров за свой счет производят выплаты различных премий: лучший работник, вознаграждение за выслугу лет, дополнительный отпуск и тому подобное.

  Будет ли учитываться стаж, полученный за границей при оформлении пенсии в Украине? Особенности учета стажа, полученного за границей, зависят от наличия международных договоров о пенсионном обеспечении между Украиной и государством, в котором Украинцы работают. Так, например, при назначении пенсии в Украине учитывается страховой стаж, полученный в странах ближнего зарубежья: Армения, Грузия, Казахстан, Российская Федерация, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Туркменистан, Кыргызстан.

  Дополнительно к вышеуказанным пунктам в период до 1 января 2004 года в пенсионный стаж согласно действующего тогда Закона «Про пенсійне забезпечення» включаются

  • обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре
  • период проживания жен офицеров, прапорщиков и мичманов, а также военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности (не более 10 лет)

  Входит ли в страховой стаж переселенцу из Украины советский период работы

  Единственный момент в том что работодатель может убедится в вашем стаже в определенной сфере деятельности и принять вас по ней. Засчитывается ли стаж работы на Украине в России при оплате больничного, Работа? Но что бы работать, вам понадобится новая трудовая книжка.

  Знаете ответ? 0 нужна помощь? Смотрите также: Почему россияне так цепляются за трудовую книжку? Трудовая книжка. Когда исчезнет этот документ? Чем его можно заменить? Как потребовать от работодателя внести запись в трудовую книжку? Не дали зарплату .

  Отказаться брать трудовую книжку . Какие последствия? Запись в трудовой книжке- это достаточно для начисления стажа? Трудовые книжки отменят? В чем плюсы и минусы отмены трудвых книжек? Похищена трудовая книжка, в новую не вошли семь лет стажа.

  При этом стаж работы после 01.01.2002 года может быть добавлен в страховой стаж, если страховые взносы выплачивались работодателями в государственные органы той страны, где человек работал.

  То есть учитывается стаж приобретенный на Украине и других странах СНГ до 13 марта 1992 года.Согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от 24 июля 2002 г. N 555 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка.

  Правил предусмотрено, что международным договором Российской Федерации могут быть установлены иные правила подсчета и подтверждения страхового стажа. В таком случае применяются правила международного договора.15 января 1993 г.

  в Москве подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о трудовой деятельности и социальной защите граждан России и Украины, работающих за пределами границ своих государств, частью второй ст. 6 которого установлено, что трудовой стаж, включая стаж, исчисляемый в льготном порядке, и стаж работы по специальности, приобретенный в связи с трудовой деятельностью на территориях обеих сторон, взаимно признается сторонами этого соглашения. Кроме того, 15 апреля 1994 г.

  Читайте так же:  Принудительное обследование у психиатра

  С 2016 года при расчете больничного пособия временно пребывающему иностранцу можно будет учесть его фактический заработок в России за 2015 год, если соответствующие выплаты облагались взносами в ФСС России. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится по общему алгоритму (ст.

  14 Закона № 255-ФЗ). Сначала определяют расчетный период, есть ли в нем заработок, с которого платились взносы. Затем сравнивают такой заработок с предельной величиной базы для начисления взносов в фонд за каждый год либо применяют МРОТ.

  Далее складывают сумму заработка за два календарных года (с учетом предельных величин баз). Определяют средний дневной заработок и сравнивают его со средним дневным заработком, рассчитанным из МРОТ, выбирают наибольшую величину.

  Если вы хотите получать пенсию в России, а работали в Украине, то все налоги вы платили Украинской стороне, поэтому такой трудовой стаж учитываться не будет. А вот если вы успели поработать при Советском Союзе, то стаж за советское время учитываться будет, но только до 1991 года.

  Кстати, пенсию вам назначат только в том случае, если вы получите гражданство России. комментировать Нет не будет, как впрочем и в любом другом государстве полученный тоже. Ведь то время, которое вы хотите, что бы приплюсовали вам, вы потратили на пользу другому государству.

  При этом, Россия и так пытается всеми удобными и якобы правовыми мерами, то продлить срок жизни до пенсионного возраста то другими ухищрениями сократить бюджет, а если бы было по другому, то это бы шло в минус, бюджету государства.
  Между РФ и перечисленными республиками заключен Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г., который вступил в силу 2 января 2015 года (далее – Договор о ЕАЭС). К союзу также присоединилась Кыргызская Республика. Однако Договор с ней пока не вступил в силу.

  Видео (кликните для воспроизведения).

  Иностранцы, которые временно пребывают в России и являются высококвалифицированными специалистами, не признаются застрахованными лицами по любому из видов обязательного страхования. Выплаты в их пользу не облагаются страховыми взносами (п.

  Закона № 212-ФЗ, ч. 1 и 2 ст. 2 Закона № 255-ФЗ, письмо Минтруда России от 7 мая 2015 г. № 17-3/ООГ-645). На особом положении находятся граждане республик Армения, Беларусь, Казахстан (ст.

  Украинский стаж при расчете пособия по временной нетрудоспособности в Крыму

  Выдача больничных листок, расчет и выплата пособия по временной нетрудоспособности в 2018 году в Крыму производится в соответствие с законами и нормами РФ. В статье разберем, как учитывается Украинский стаж при расчете пособия по временной нетрудоспособности в Крыму.

  С 16.04.2014 года на территории полуострова Крым действуют порядки, утвержденные законодательством Российской Федерации. В связи с этим расчет и выплата пособий в связи с временной нетрудоспособности в Крыму производится на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №624н от 29.06.2011 года.

  где СрДнЗ – среднедневного заработок сотрудника, пребывающего на больничном;
  Периоднетрудоспособн – количество календарных дней, в течение которого гражданин признан нетрудоспособным на основании больничного листа;
  Коэффстаж коэффициент, который определяется в соответствие со страховым стажем сотрудника (от 0,6 до 1).

  При расчете пособия на период временной нетрудоспособности и в связи с материнством учитывается страховой стаж гражданина на момент наступления страхового случая.

  • время трудовой деятельности гражданина в соответствие с трудовым договором и гражданско-правовым соглашением;
  • период больничного по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет;
  • время, в течение которого гражданин находился на учете в центре занятости в качестве безработного;
  • период военной службы (срочная, по призыву, по контракту);
  • прочие периоды, которые включаются в трудовой стаж в соответствие с законодательством РФ.

  Коэффициент страхового стажа применяется в формуле расчета пособия по временной нетрудоспособности в Крыму в следующем порядке

  В настоящее время на территории полуострова Крым проживает множество бывших граждан Украины, которых интересует вопрос – как учитывается Украинский стаж при расчете пособия по временной нетрудоспособности в Крыму? Ведь многие недобросовестные работодатели занижают сумму выплат пособий работникам, аргументируя это тем, что Украинский стаж не учитывается в общем страховом стаже для больничного. Давайте выясним законность данной аргументации.

  Согласно п. 6 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 N 91, стаж иностанного государства засчитывается в общий страховой стаж при условии наличия соответствующего договора, подписанного между РФ и иностранным государством.

  Таким образом, действующее законодательство РФ подтверждает право жителей Крыма на включение Украинского стажа в общий страховой стаж при расчете больничного.

  Рассмотрим пример. Степаненко Л.Д. — житель города Симферополь, работник ООО «Связь-М». В марте 2018 Степаненко предоставил в бухгалтерию предприятия больничный лист на период 04.03.18 — 12.03.18 (9 дней). Средний заработок Степаненко для расчета больничного — 499,21 руб.

  • работа в ООО «Звезда» (г. Киев) — 3 года;
  • период безработицы, учет в центре занятости — 11 месяцев (февраль — декабрь 2012 года);
  • работа в ООО «Кобра» (г. Симферополь) — 1 год 1 месяц (январь 2013 — январь 2014);
  • работа в ООО «Связь-М» (г. Симферополь) — 2 года 2 месяца (январь 2016 — февраль 2018).

  Как видим, в страховой стаж Степаненко входят период работы на территории Украины — в городе Киеве (3 года) и в городе Симферополе до момента вступления Крыма с состав РФ (1 год 11 месяцев), а также период безработицы, в течение которого Степаненко находится на учете в центре занятости.

  Все вышеуказанные периоды работы и безработицы учитываются в составе страхового стажа для расчета больничного. Общий страховой стаж Степаненко — 7 лет 2 месяца (коэффициент стажа -1).

  До страхового стажу не зараховується період перебування у центрі зайнятості без отримання виплати допомоги по безробіттю

  Пенсійний фонд України роз’яснив, що періоди, в які допомога по безробіттю не виплачувалась, до страхового стажу зараховані не будуть

  Пенсійний фонд України розглянув запит такого змісту: «Після звільнення у зв’язку із скороченням штату я була зареєстрована з 23.07.2001 по 27.12.2002 в центрі зайнятості як особа, що шукає роботу. 30.07.2001 отримала статус безробітної. З 21.08.2001 по 15.08.2002 отримувала допомогу по безробіттю. Чи зараховується в страховий стаж період перебування в центрі зайнятості без отримання виплати допомоги по безробіттю з 23.07.2001 по 20.08.2001 та з 16.08.2002 по 27.12.2002?».

  Читайте так же:  Бланк доверенности м2 образец заполнения

  Спеціалісти ПФУ роз’яснили, що згідно із ч. 4 ст. 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

  Відповідно до статті 56 Закону України від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення», період одержання допомоги по безробіттю зараховується до стажу роботи.

  До страхового стажу буде зараховано період отримання допомоги по безробіттю з 21.08.2001 по 15.08.2002, а періоди, коли така допомога не виплачувалась, до страхового стажу зараховано не буде.

  Зачтут ли в стаж период безработицы?

  «Зачтут ли мне в стаж при назначении пенсии период безработицы?» – спросила нас читательница Татьяна Викторовна. На вопрос ответили специалисты Управления ПФУ в Приморском районе Одессы.

  Согласно ст. 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», период безработицы зачтут в страховой стаж. Но при этом нужно выполнить ряд условий: вы обязательно должны стоять на учете в центре занятости и получать помощь как безработная.

  Следует учесть, что с 1 января 2009 года такие сведения стали передавать из Центров занятости в Пенсионный фонд в электронном виде. Поэтому период безработицы до и после этой даты подтверждается по-разному.

  Так, если вы не имели работы до 1 января 2009 года, в территориальное Управление Пенсионного фонда необходимо предоставить копию трудовой книжки. В ней должны быть записи с указанием основания и периода выплаты пособия, а также его размер. Если такой записи нет, можно предоставить уточняющую справку из Центра занятости.

  Если же вы получали пособие по безработицы с 1 января 2009 года, то никаких документов не потребуется. Стаж за указанный период посчитают автоматически на основании информации из отдела персонифицированного учета информационных систем и сетей Пенсионного фонда Украины.

  *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

  Входит ли в страховой стаж период нахождения на учете в центре занятости?

  В страховой стаж засчитываются периоды получения выплат по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования, а именно: получение пособия по временной утрате трудоспособности за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания Украины, а также периоды получения пособия по безработице за время пребывания на учете в Центре занятости. (п.1 ст.7 ЗУ №2240, письмо Минтруд от 16.04.2010г. №130/18/153-10).

  Облік в центрі зайнятості #362

  Облік в центрі зайнятості, інші питання

  Юлия (25 листопад 2019)

  Я встаю на биржу имеет ли право инспектор отправлять меня на роботу не по образованию( техник с строительства ),но в трудовой есть записи о работе барменом но работала больше шести лет назадя барменом.

  жанна (18 листопад 2019)

  Добрый день! Пожалуйста, подскажите как мне быть, если меня сократили в 2017 году и я стояла в Центре занятости на учете получая год пособие по безработице. После того как меня сняли с учета, не найдя подходящую по специальности работу, я год не работала. До пенсии мне осталось два года. Можно ли мне опять идти в ЦЗ и пытаться встать на учет или в связи с тем, что я не работала последние 12 месяцев, то и выплат никаких не будет? Спасибо.

  Данна ( 7 листопад 2019)

  Добрый день. Подскажите пожалуйста. Я уволила с должности бухгалтер в марте 2019 г по ст. 38 по уходу за ребёнком до 14 лет. С 20.05.2019 встала на учёт в центр занятости. Я одна воспитывают ребёнка. Инспектор выдаёт мне направления на должности учетчика, специалиста в учебные заведения с началом раб.дня с 8.00. Выезжать на работу нужно в 7.20.дочь первоклассница.учеба начинается в 8.30. Оставить ребёнка мне не с кем. Это с инспектором я Оговаривалось, но она упорно выдаёт направления на 8.00 и на др.специальности. Длительность нахождения в центре занятости 5мес.как быть? Спасибо.

  Оксана ( 6 листопад 2019)

  Здравствуйте, при учете в центр занятости, высчитывал специалист стаж работы, где была оформлена. Вопрос: в трудовой 2 раза стояла год на учете в центре занятости , к выплатам этот стаж цз учитывается и ли нет? Спасибо

  Маргарита ( 6 листопад 2019)

  Здравствуйте, уволилась по уходу за ребенком 14- ти лет, ст 38.Стала на учет в ЦЗ. Выплаты должны быть 9 или 12 мес, З/п была минимальная. Спасибо

  Евгений ( 7 жовтень 2019)

  Добрый день! Подскажи те, пожалуйста, как правильно поступить? Стоял на учете в центре занятости 1 месяц. Нашёл работу и снялся с учета в ЦЗ. Работаю уже 2 месяца. Но изменились условия труда(график работы, устраивался на сутки/трое, а поменяли на сутки/двое ), которые мне не подходят. Если я увольняюсь по собственному желанию , я обязан отработать 2 недели по новому графику или могу отказаться ? Я могу повторно встать на учет в ЦЗ или мне нужно ждать 90 дней с момента последней регитстрации? Если я встану на учет в ЦЗ пособие будет рассчитываться с последнего места работы (2 месяца) или с предыдущего? Заранее спасибо, и извините за такое обилие вопросов.

  Юлия ( 2 жовтень 2019)

  Добрый день. Я хочу стать на учет в центре занятости, так как в положение и на работу берут не охотно. Меня интересует положено ли мне пособие по безработице если я на даный момент являюсь студентом ПТУ и получаю стипендию? Спасибо.

  Алеся (12 вересень 2019)

  Здравствуйте!стою на центре занятости, я мать одиночка, может ли инспектор давать мне направление на работу не в городе а пгт куда нужно ехать 1 час в одну сторону? я работодателю с которым пообщалась по телефону не подхожу он готов был подписать мне лист об отказе, но им позвонил инспектор, надавил шантажом на них и сказал больше им отправлять людей не будет если меня не возьмут . Они таким образом хотят меня снять с учета , это в правовых рамках?

  Полина ( 4 вересень 2019)

  Татьяна (15 серпень 2019)

  Читайте так же:  Справка о домашнем режиме в детский сад

  Здравствуйте! Я хочу стать на учёт в центр занятости. Мой опыт работы 12 лет учителем и высшее пед.образование, потом месяц кредитным инспектором в банке в 2013 году, потом я 5 лет официально не работала и последнее место работы менеджером по сбыту, где я уволилась по соглашению сторон и со ставкой в 7800. На бирже мои документы приняли и дали направление на три вакансии кредитного менеджера, сказали что статус безработного мне не присвоен. На всех трёх фирмах официального оформления нету и зарплата или 250 грн за договор или от 2 тысяч. То есть не соответствует уровню зарплаты на предыдущем месте работы. Они берут всех , поэтому мне в направлении отказ написать не могут, а только по моей инициативе. Вопрос:как аргументировать на бирже что мне предложили не соответствующую должность и как их заставить поставить меня на учёт. Два раза так откажусь и никакого пособия не заплатят пока ищу работу.

  Ваше питання вiдправлено юристу. Повідомлення про відповідь юриста прийде на вашу пошту.

  Зверніть увагу:
  1. Юрист відповідає тільки на питання, пов’язані з кадровим правом.
  2. У середньому юрист відповідає протягом 2-3 днів.
  3. Ваше питання може залишитися без відповіді, якщо подібні питання вже задавалися в розділі!

  Облік в центрі зайнятості #42604

  Облік в центрі зайнятості, інші питання

  Юлия (25 листопад 2019)

  Я встаю на биржу имеет ли право инспектор отправлять меня на роботу не по образованию( техник с строительства ),но в трудовой есть записи о работе барменом но работала больше шести лет назадя барменом.

  жанна (18 листопад 2019)

  Добрый день! Пожалуйста, подскажите как мне быть, если меня сократили в 2017 году и я стояла в Центре занятости на учете получая год пособие по безработице. После того как меня сняли с учета, не найдя подходящую по специальности работу, я год не работала. До пенсии мне осталось два года. Можно ли мне опять идти в ЦЗ и пытаться встать на учет или в связи с тем, что я не работала последние 12 месяцев, то и выплат никаких не будет? Спасибо.

  Данна ( 7 листопад 2019)

  Добрый день. Подскажите пожалуйста. Я уволила с должности бухгалтер в марте 2019 г по ст. 38 по уходу за ребёнком до 14 лет. С 20.05.2019 встала на учёт в центр занятости. Я одна воспитывают ребёнка. Инспектор выдаёт мне направления на должности учетчика, специалиста в учебные заведения с началом раб.дня с 8.00. Выезжать на работу нужно в 7.20.дочь первоклассница.учеба начинается в 8.30. Оставить ребёнка мне не с кем. Это с инспектором я Оговаривалось, но она упорно выдаёт направления на 8.00 и на др.специальности. Длительность нахождения в центре занятости 5мес.как быть? Спасибо.

  Оксана ( 6 листопад 2019)

  Здравствуйте, при учете в центр занятости, высчитывал специалист стаж работы, где была оформлена. Вопрос: в трудовой 2 раза стояла год на учете в центре занятости , к выплатам этот стаж цз учитывается и ли нет? Спасибо

  Маргарита ( 6 листопад 2019)

  Здравствуйте, уволилась по уходу за ребенком 14- ти лет, ст 38.Стала на учет в ЦЗ. Выплаты должны быть 9 или 12 мес, З/п была минимальная. Спасибо

  Евгений ( 7 жовтень 2019)

  Добрый день! Подскажи те, пожалуйста, как правильно поступить? Стоял на учете в центре занятости 1 месяц. Нашёл работу и снялся с учета в ЦЗ. Работаю уже 2 месяца. Но изменились условия труда(график работы, устраивался на сутки/трое, а поменяли на сутки/двое ), которые мне не подходят. Если я увольняюсь по собственному желанию , я обязан отработать 2 недели по новому графику или могу отказаться ? Я могу повторно встать на учет в ЦЗ или мне нужно ждать 90 дней с момента последней регитстрации? Если я встану на учет в ЦЗ пособие будет рассчитываться с последнего места работы (2 месяца) или с предыдущего? Заранее спасибо, и извините за такое обилие вопросов.

  Юлия ( 2 жовтень 2019)

  Добрый день. Я хочу стать на учет в центре занятости, так как в положение и на работу берут не охотно. Меня интересует положено ли мне пособие по безработице если я на даный момент являюсь студентом ПТУ и получаю стипендию? Спасибо.

  Алеся (12 вересень 2019)

  Здравствуйте!стою на центре занятости, я мать одиночка, может ли инспектор давать мне направление на работу не в городе а пгт куда нужно ехать 1 час в одну сторону? я работодателю с которым пообщалась по телефону не подхожу он готов был подписать мне лист об отказе, но им позвонил инспектор, надавил шантажом на них и сказал больше им отправлять людей не будет если меня не возьмут . Они таким образом хотят меня снять с учета , это в правовых рамках?

  Полина ( 4 вересень 2019)

  Татьяна (15 серпень 2019)

  Здравствуйте! Я хочу стать на учёт в центр занятости. Мой опыт работы 12 лет учителем и высшее пед.образование, потом месяц кредитным инспектором в банке в 2013 году, потом я 5 лет официально не работала и последнее место работы менеджером по сбыту, где я уволилась по соглашению сторон и со ставкой в 7800. На бирже мои документы приняли и дали направление на три вакансии кредитного менеджера, сказали что статус безработного мне не присвоен. На всех трёх фирмах официального оформления нету и зарплата или 250 грн за договор или от 2 тысяч. То есть не соответствует уровню зарплаты на предыдущем месте работы. Они берут всех , поэтому мне в направлении отказ написать не могут, а только по моей инициативе. Вопрос:как аргументировать на бирже что мне предложили не соответствующую должность и как их заставить поставить меня на учёт. Два раза так откажусь и никакого пособия не заплатят пока ищу работу.

  Ваше питання вiдправлено юристу. Повідомлення про відповідь юриста прийде на вашу пошту.

  Видео (кликните для воспроизведения).

  Зверніть увагу:
  1. Юрист відповідає тільки на питання, пов’язані з кадровим правом.
  2. У середньому юрист відповідає протягом 2-3 днів.
  3. Ваше питання може залишитися без відповіді, якщо подібні питання вже задавалися в розділі!

  Входит ли в стаж центр занятости украина
  Оценка 5 проголосовавших: 1

  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


  УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

  8 800 350 84 37

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here